DiagramSaveOptions

DiagramSaveOptions class

Kan worden gebruikt om aanvullende opties op te geven bij het opslaan van een diagram in Visio-indeling (VDX\VSX).

public class DiagramSaveOptions : SaveOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
DiagramSaveOptions()Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse die kan worden gebruikt om een diagram op te slaan in het VDX-formaat.
DiagramSaveOptions(SaveFileFormat)Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse die kan worden gebruikt om een diagram op te slaan in de VDX- of VSX-indeling.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
virtual AutoFitPageToDrawingContent { get; set; }Definieert of de pagina moet worden vergroot om in de tekening te passen of niet.
virtual DefaultFont { get; set; }Wanneer tekens in het diagram unicode zijn en niet zijn ingesteld met de juiste lettertypewaarde of het lettertype niet lokaal is geïnstalleerd, kunnen ze verschijnen als blok in pdf, afbeelding of XPS. Stel het standaardlettertype in, zoals MingLiu of MS Gothic om deze weer te geven karakters.
override SaveFormat { get; set; }Specificeert de indeling waarin het gerenderde diagram wordt opgeslagen als dit object voor opslagopties wordt gebruikt. KanVDX ofVSX .
WarningCallback { get; set; }Krijgt of stelt waarschuwing callback in.

Opmerkingen

Biedt momenteel alleen de eigenschap SaveFormat, maar in de toekomst zullen andere opties worden toegevoegd.

Zie ook