IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Voortgang van het opslaan van pagina’s controleren/aangeven.

public interface IPageSavingCallback

methoden

NaamBeschrijving
PageEndSaving(PageEndSavingArgs)Beheren/aangeven dat een pagina moet worden uitgevoerd.
PageStartSaving(PageStartSavingArgs)Controleren/aangeven dat een pagina wordt uitgevoerd.

Zie ook