PageEndSavingArgs

PageEndSavingArgs class

Info voor een pagina beëindigt het opslagproces.

public class PageEndSavingArgs : PageSavingArgs

Eigenschappen

NaamBeschrijving
HasMorePages { get; set; }Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of er meer pagina’s moeten worden uitgevoerd. De standaardwaarde is waar.
PageCount { get; }Totaal aantal pagina’s.
PageIndex { get; }Huidige pagina-index, gebaseerd op nul.

Zie ook