HasMorePages

PageEndSavingArgs.HasMorePages property

Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of er meer pagina’s moeten worden uitgevoerd. De standaardwaarde is waar.

public bool HasMorePages { get; set; }

Zie ook