PageSize

PageSize(PaperSizeFormat)

Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse die kan worden gebruikt om de paginagrootte voor de gegenereerde afbeeldingen in te stellen.

public PageSize(PaperSizeFormat paperSizeFormat)
ParameterTypeBeschrijving
paperSizeFormatPaperSizeFormatKan zijnPaperSizeFormat.

Zie ook


PageSize(float, float)

Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse die kan worden gebruikt om de paginagrootte voor de gegenereerde afbeeldingen in te stellen.

public PageSize(float width, float height)
ParameterTypeBeschrijving
widthSinglePaginabreedte in punten voor de gegenereerde afbeeldingen.
heightSinglePaginahoogte in punten voor de gegenereerde afbeeldingen.

Zie ook