PdfDigitalSignatureDetails

PdfDigitalSignatureDetails class

Bevat gegevens voor een digitale handtekening in pdf.

public class PdfDigitalSignatureDetails

Constructeurs

NaamBeschrijving
PdfDigitalSignatureDetails(X509Certificate2, string, string, DateTime, PdfDigitalSignatureHashAlgorithm)Ctor.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Certificate { get; set; }Certificaat om mee te ondertekenen.
HashAlgorithm { get; set; }Hash-algoritme.
Location { get; set; }Locatie van ondertekening.
Reason { get; set; }De reden van ondertekening.
SignatureDate { get; set; }Datum van ondertekening.

Opmerkingen

Op dit moment is het digitaal ondertekenen van PDF-documenten alleen beschikbaar op .NET 2.0 of hoger.

Zie ook