PdfPermissions

PdfPermissions enumeration

Specificeert gebruikersmachtigingen voor PDF-document.

[Flags]
public enum PdfPermissions

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
DisallowAll0Staat alle bewerkingen op het PDF-document niet toe. Dit is de standaardwaarde.
Printing4Maakt afdrukken van het document mogelijk.
ModifyContents8Maakt het wijzigen van de inhoud van het document mogelijk.
ContentCopy10Maakt het kopiëren of anderszins extraheren van tekst en afbeeldingen uit het document mogelijk, inclusief extractie voor toegankelijkheidsdoeleinden.
ModifyAnnotations20Maakt het toevoegen of wijzigen van tekstannotaties mogelijk. Bij gebruik van RC4 40-bit encryptie kunt u met deze optie ook formuliervelden invullen.
FillIn100Maakt het invullen van formulieren en het ondertekenen van het document mogelijk. Bij gebruik van RC4 40-bits codering wordt deze optie genegeerd en is het invullen van formulieren toegestaan wanneer ModifyAnnotations is ingesteld.
ContentCopyForAccessibility200Maakt extractie van tekst en afbeeldingen mogelijk ter ondersteuning van toegankelijkheid voor gehandicapte gebruikers of voor andere doeleinden. Bij gebruik van RC4 40-bits codering wordt deze optie genegeerd en is toegankelijkheid toegestaan wanneer ContentCopy is ingesteld.
DocumentAssembly400Maakt het samenstellen van het document mogelijk: pagina’s invoegen, roteren of verwijderen en navigatie-elementen zoals bladwijzers of miniatuurafbeeldingen maken. Bij gebruik van RC4 40-bits codering wordt deze optie genegeerd en is documentsamenstelling toegestaan wanneer ModifyContents is ingesteld.
HighResolutionPrinting804Maakt afdrukken van het document met de hoogst mogelijke resolutie mogelijk. Bij gebruik van RC4 40-bits codering wordt deze optie genegeerd en is afdrukken met hoge resolutie toegestaan wanneer Afdrukken is ingesteld.
AllowAllFFFFStaat alle bewerkingen op het PDF-document toe.

Zie ook