SaveOptions

SaveOptions class

Dit is een abstracte basisklasse voor klassen waarmee de gebruiker aanvullende opties kan specificeren bij het opslaan van een diagram in een bepaald formaat.

public abstract class SaveOptions

Eigenschappen

NaamBeschrijving
virtual DefaultFont { get; set; }Wanneer tekens in het diagram unicode zijn en niet zijn ingesteld met de juiste lettertypewaarde of het lettertype niet lokaal is geïnstalleerd, kunnen ze verschijnen als blok in pdf, afbeelding of XPS. Stel het standaardlettertype in, zoals MingLiu of MS Gothic om deze weer te geven karakters.
virtual SaveFormat { get; set; }Specificeert de indeling waarin het document wordt opgeslagen als dit object met opslagopties wordt gebruikt.
WarningCallback { get; set; }Krijgt of stelt waarschuwing callback in.

methoden

NaamBeschrijving
static CreateSaveOptions(SaveFileFormat)Maakt een object met opslagopties van een klasse die geschikt is voor het opgegeven opslagformaat.

Opmerkingen

Een instantie van de SaveOptions-klasse of een afgeleide klasse wordt doorgegeven aan de stream Save of string Save overloads zodat de gebruiker aangepaste opties kan definiëren bij het opslaan van een document.

Zie ook