SWFSaveOptions

SWFSaveOptions class

Maakt het mogelijk om extra opties te specificeren bij het renderen van diagrampagina’s naar SWF.

public class SWFSaveOptions : SaveOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
SWFSaveOptions()Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse die kan worden gebruikt om een document op te slaan in hetXPS formaat.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
virtual DefaultFont { get; set; }Wanneer tekens in het diagram unicode zijn en niet zijn ingesteld met de juiste lettertypewaarde of het lettertype niet lokaal is geïnstalleerd, kunnen ze verschijnen als blok in pdf, afbeelding of XPS. Stel het standaardlettertype in, zoals MingLiu of MS Gothic om deze weer te geven karakters.
PageCount { get; set; }Hiermee wordt het aantal te renderen pagina’s in XPS opgehaald of ingesteld. Standaard is MaxValue, wat betekent dat alle pagina’s van het diagram worden weergegeven.
PageIndex { get; set; }Haalt de op 0 gebaseerde index op of stelt deze in van de eerste pagina die moet worden weergegeven. Standaard is 0.
SaveForegroundPagesOnly { get; set; }Geeft aan of alle pagina’s in afbeelding of alleen op de voorgrond worden opgeslagen.
override SaveFormat { get; set; }Specificeert de indeling waarin de gerenderde diagrampagina’s worden opgeslagen als dit object voor opslagopties wordt gebruikt. KanXPS alleen.
ViewerIncluded { get; set; }Geeft aan of het gegenereerde SWF-document de geïntegreerde documentviewer moet bevatten of niet. Standaardwaarde isWAAR .
WarningCallback { get; set; }Krijgt of stelt waarschuwing callback in.

Zie ook