XAMLSaveOptions

XAMLSaveOptions class

Maakt het mogelijk om extra opties te specificeren bij het renderen van diagrampagina’s naar XAML.

public class XAMLSaveOptions : SaveOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
XAMLSaveOptions()Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse die kan worden gebruikt om een document op te slaan in hetXAML formaat.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
virtual DefaultFont { get; set; }Wanneer tekens in het diagram unicode zijn en niet zijn ingesteld met de juiste lettertypewaarde of het lettertype niet lokaal is geïnstalleerd, kunnen ze verschijnen als blok in pdf, afbeelding of XPS. Stel het standaardlettertype in, zoals MingLiu of MS Gothic om deze weer te geven karakters.
PageCount { get; set; }Haalt het aantal te renderen pagina’s in XAML op of stelt het in. Standaard is MaxValue, wat betekent dat alle pagina’s van het diagram worden gerenderd.
PageIndex { get; set; }Haalt de op 0 gebaseerde index op of stelt deze in van de eerste pagina die moet worden weergegeven. Standaard is 0.
SaveForegroundPagesOnly { get; set; }Geeft aan of alle pagina’s in afbeelding of alleen op de voorgrond worden opgeslagen.
override SaveFormat { get; set; }Specificeert de indeling waarin de gerenderde diagrampagina’s worden opgeslagen als dit object voor opslagopties wordt gebruikt. KanXAML alleen.
StreamProvider { get; set; }Haalt de IStreamProvider op of stelt deze in voor het exporteren van objecten.
WarningCallback { get; set; }Krijgt of stelt waarschuwing callback in.

Zie ook