VbaModule

VbaModule class

Vertegenwoordigt module die deel uitmaakt van VBA-project.

public class VbaModule

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Codes { get; set; }Haalt en stelt de codes van module. in
Name { get; set; }Haalt de naam van Module op en stelt deze in.
Type { get; }Haalt het type module op.

Zie ook