VbaProject

VbaProject class

Vertegenwoordigt het VBA-project.

public class VbaProject

Eigenschappen

NaamBeschrijving
IsSigned { get; }Geeft aan of VBAcode is ondertekend of niet.
Modules { get; }Krijgt allesVbaModule voorwerpen.
Name { get; set; }Haalt de naam van het VBA-project op en stelt deze in.
References { get; }Krijgt alle referenties van VBA-project.

Zie ook