VbaProjectReferenceCollection

VbaProjectReferenceCollection class

Vertegenwoordigt alle referenties van VBA-project.

public class VbaProjectReferenceCollection : CollectionBase

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Item { get; }Verkrijg de referentie in de lijst door de index.

methoden

NaamBeschrijving
AddControlRefrernce(string, string, string, string)Voeg een verwijzing toe naar een getwiddlede typebibliotheek en zijn uitgebreide typebibliotheek.
AddProjectRefrernce(string, string, string)Voeg een verwijzing naar een extern VBA-project toe.
AddRegisteredReference(string, string)Voeg een verwijzing toe aan een automatiseringstypebibliotheek.

Zie ook