AddProjectRefrernce

VbaProjectReferenceCollection.AddProjectRefrernce method

Voeg een verwijzing naar een extern VBA-project toe.

public int AddProjectRefrernce(string name, string absoluteLibid, string relativeLibid)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringDe naam van de referentie.
absoluteLibidStringDe identifier van het VBA-project waarnaar wordt verwezen met een absoluut pad.
relativeLibidStringDe identifier van het VBA-project waarnaar wordt verwezen met een relatief pad.

Zie ook