Save

Save(string, SaveFileFormat)

Slaat de diagramgegevens op in het bestand.

public void Save(string filename, SaveFileFormat format)
ParameterTypeBeschrijving
filenameStringDe bestandsnaam.
formatSaveFileFormatSaveFileFormat bestandsformaat opslaan.

Zie ook


Save(Stream, SaveFileFormat)

Slaat de diagramgegevens op in de stream.

public void Save(Stream stream, SaveFileFormat format)
ParameterTypeBeschrijving
streamStreamDe stroom.
formatSaveFileFormatSaveFileFormat bestandsformaat opslaan.

Zie ook


Save(string, SaveOptions)

Slaat het document op in een bestand met de opgegeven opslagopties.

public void Save(string filename, SaveOptions options)
ParameterTypeBeschrijving
filenameStringDe bestandsnaam.
optionsSaveOptionsSaveOptionsdiagramopties opslaan.

Zie ook


Save(Stream, SaveOptions)

Slaat het diagram op in een stream met behulp van de opgegeven opslagopties.

public void Save(Stream stream, SaveOptions options)
ParameterTypeBeschrijving
streamStreamDe stroom.
optionsSaveOptionsSaveOptionsdiagramopties opslaan.

Zie ook