Aspose.Diagram för .NET

Namnutrymmen

NamnutrymmeBeskrivning
Aspose.DiagramInnehåller klasser för arbete med Microsoft Visio-dokument utan att använda Microsoft Visio.
Aspose.Diagram.ActiveXControls
Aspose.Diagram.AutoLayoutInnehåller klasser för automatisk layout av diagram.
Aspose.Diagram.ManipulationInnehåller klasser för att manipulera diagram
Aspose.Diagram.PrintingInnehåller klasser för print
Aspose.Diagram.SavingInnehåller klasser för sparalternativ.
Aspose.Diagram.Vba