IMEMode

ActiveXControl.IMEMode property

Hämtar och ställer in standardkörtidsläget för Input Method Editor för kontrollen när den tar emot fokus.

public InputMethodEditorMode IMEMode { get; set; }

Se även