IsAutoSize

ActiveXControl.IsAutoSize property

Indikerar om kontrollen automatiskt kommer att ändra storlek för att visa hela innehållet.

public virtual bool IsAutoSize { get; set; }

Se även