IsEnabled

ActiveXControl.IsEnabled property

Indikerar om kontrollen kan ta emot fokus och svara på användargenererade händelser.

public bool IsEnabled { get; set; }

Se även