IsLocked

ActiveXControl.IsLocked property

Indikerar om data i kontrollen är låst för redigering.

public bool IsLocked { get; set; }

Se även