Height

ActiveXControlBase.Height property

Hämtar och ställer in höjden på kontrollen i poängenhet.

public virtual double Height { get; set; }

Se även