ControlScrollOrientation

ControlScrollOrientation enumeration

Representerar typ av rullningsorientering

public enum ControlScrollOrientation

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Auto3Kontroll återges horisontellt när kontrollens bredd är större än dess höjd. Kontroll återges vertikalt annars.
Vertical0Kontroll renderas vertikalt.
Horizontal1Kontroll renderas horisontellt.

Se även