PicturePosition

LabelActiveXControl.PicturePosition property

Hämtar och ställer in platsen för kontrollens bild i förhållande till dess bildtext.

public ControlPicturePositionType PicturePosition { get; set; }

Se även