Aspose.Diagram.AutoLayout

Innehåller klasser för automatisk layout av diagram.

Klasser

KlassBeskrivning
LayoutOptionsAnvänds för att ange stil och ytterligare alternativ för layout av former för att utföra omlayout av sida(sidor).

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
LayoutDirectionAnvänds för att ställa in layoutens riktning.
LayoutStyleAnvänds för att ange layoutstil.