LayoutDirection

LayoutDirection enumeration

Används för att ställa in layoutens riktning.

public enum LayoutDirection

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
TopToBottom0Placerar formen uppifrån och ned. Det är bara vettigt när flödesschemat har valts.
BottomToTop1Placerar formen från botten till toppen. Det är bara vettigt när flödesschemat har valts.
LeftToRight2Placerar formen från vänster till höger . Det är bara meningsfullt när flödesschemat har valts.
RightToLeft3Placerar formen från höger till vänster. Det är bara vettigt när flödesschemat har valts.
DownThenRight4Placerar former först nedåt och sedan till höger. Det är vettigt bara när CompactTree-stilen är vald.
RightThenDown5Placerar former först till höger och sedan nedåt. Det är vettigt bara när CompactTree-stilen är vald.
LeftThenDown6Placerar former först till vänster och sedan nedåt. Det är meningsfullt bara när CompactTree-stilen är vald.
DownThenLeft7Placerar former först nedåt och sedan till vänster. Det är vettigt bara när CompactTree-stilen är vald.

Se även