LayoutOptions

LayoutOptions class

Används för att ange stil och ytterligare alternativ för layout av former för att utföra omlayout av sida(sidor).

public class LayoutOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
LayoutOptions()Initierar en ny instans av LayoutOptions.

Egenskaper

namnBeskrivning
Direction { get; set; }Används för att ange riktning för formlayout.
EnlargePage { get; set; }Definierar om sidan behöver förstoras för att passa ritningen eller inte.
LayoutStyle { get; set; }Används för att ange layoutstil.
SpaceShapes { get; set; }Definierar avståndet mellan formerna i tum.

Se även