Aspose.Diagram.Manipulation

Innehåller klasser för att manipulera diagram

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ConnectionPointPlaceAnger platsen på formen där kontakten ska anslutas.
DataConnectionTypeGör det möjligt att konfigurera alternativ för anslutningarna till databasen.