DataConnectionType

DataConnectionType enumeration

Gör det möjligt att konfigurera alternativ för anslutningarna till databasen.

public enum DataConnectionType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
SQL0Användningssystem.Data.SqlClient.SqlConnection.
QLEDB1Användningssystem.Data.OleDb.OleDbConnection.
ODBC2Användningssystem.Data.Odbc.OdbcConnection.
Unknown3Okänd typ av anslutning.

Se även