Aspose.Diagram.Printing

Innehåller klasser för print

Klasser

KlassBeskrivning
AsposeDiagramPrintDocumentDet är en egen version av .NET PrintDocument-klassen som kan skickas till ett PrintPreviewDialog-formulär för att skriva ut och förhandsgranska ett diagram.