AsposeDiagramPrintDocument

AsposeDiagramPrintDocument class

Det är en egen version av .NET PrintDocument-klassen som kan skickas till ett PrintPreviewDialog-formulär för att skriva ut och förhandsgranska ett diagram.

public class AsposeDiagramPrintDocument : PrintDocument

Konstruktörer

namnBeskrivning
AsposeDiagramPrintDocument(Diagram)Initierar en ny instans av denna klass som kan skickas till ett PrintPreviewDialog-formulär för att skriva ut och förhandsgranska ett diagram.

Se även