AsposeDiagramPrintDocument

AsposeDiagramPrintDocument constructor

Initierar en ny instans av denna klass som kan skickas till ett PrintPreviewDialog-formulär för att skriva ut och förhandsgranska ett diagram.

public AsposeDiagramPrintDocument(Diagram diagram)
ParameterTypBeskrivning
diagramDiagram

Se även