DiagramSaveOptions

DiagramSaveOptions class

Kan användas för att ange ytterligare alternativ när du sparar ett diagram i Visio-format (VDX\VSX).

public class DiagramSaveOptions : SaveOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
DiagramSaveOptions()Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att spara ett diagram i VDX-format.
DiagramSaveOptions(SaveFileFormat)Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att spara ett diagram i formatet VDX eller VSX.

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual AutoFitPageToDrawingContent { get; set; }Definierar om sidan behöver förstoras för att passa ritningsinnehåll eller inte.
virtual DefaultFont { get; set; }När tecknen i diagrammet är unicode och inte är inställda med korrekt teckensnittsvärde eller typsnittet inte är installerat lokalt, kan de visas som block i pdf, bild eller XPS. Ställ in standardfont som MingLiu eller MS Gothic för att visa dessa tecken.
override SaveFormat { get; set; }Anger formatet som det renderade diagrammet kommer att sparas i om detta sparaalternativ-objekt används. Kan varaVDX ellerVSX .
WarningCallback { get; set; }Får eller ställer in varningsåteruppringning.

Anmärkningar

För tillfället tillhandahåller endast egenskapen SaveFormat, men i framtiden kommer andra alternativ att läggas till.

Se även