InterpolationMode

InterpolationMode enumeration

InterpolationMode-uppräkningen anger algoritmen som används när bilder skalas eller roteras.

public enum InterpolationMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Invalid-1Motsvarar elementet Invalid i QualityMode-uppräkningen.
Default0Anger standardläge.
Low1Anger interpolation av låg kvalitet.
High2Anger interpolation av hög kvalitet.
Bilinear3Anger bilinjär interpolation. Ingen förfiltrering görs. Det här läget är inte lämpligt för att krympa en bild under 50 procent av dess ursprungliga storlek.
Bicubic4Anger bikubisk interpolation. Ingen förfiltrering görs. Det här läget är inte lämpligt för att krympa en bild under 25 procent av dess ursprungliga storlek.
NearestNeighbor5Anger närmaste granne-interpolation.
HighQualityBilinear6Anger bilinjär interpolation av hög kvalitet. Förfiltrering utförs för att säkerställa högkvalitativ krympning.
HighQualityBicubic7Anger bikubisk interpolation av hög kvalitet. Förfiltrering utförs för att säkerställa högkvalitativ krympning. Detta läge ger transformerade bilder av högsta kvalitet.

Se även