IStreamProvider

IStreamProvider interface

Representerar den exporterade strömleverantören.

public interface IStreamProvider

Metoder

namnBeskrivning
CloseStream(StreamProviderOptions)Stänger strömmen.
InitStream(StreamProviderOptions)Hämtar strömmen.

Se även