HasMorePages

PageEndSavingArgs.HasMorePages property

Hämtar eller ställer in ett värde som anger om fler sidor ska matas ut. Standardvärdet är sant.

public bool HasMorePages { get; set; }

Se även