PageSize

PageSize class

Innehåller information om sidstorlek för de genererade bilderna.

public class PageSize

Konstruktörer

namnBeskrivning
PageSize(PaperSizeFormat)Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att ställa in sidstorlek för de genererade bilderna.
PageSize(float, float)Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att ställa in sidstorlek för de genererade bilderna.

Egenskaper

namnBeskrivning
Height { get; set; }Hämtar eller ställer in sidhöjden i poäng för de genererade bilderna.
PaperSizeFormat { get; set; }Hämtar eller ställer in pappersstorleksformatet för de genererade bilderna. Kan varaPaperSizeFormat .
Width { get; set; }Hämtar eller ställer in sidbredden i punkter för de genererade bilderna.

Se även