Height

PageSize.Height property

Hämtar eller ställer in sidhöjden i poäng för de genererade bilderna.

public float Height { get; set; }

Anmärkningar

Värdet måste vara > 0. Om Height är inställt måste Width också ställas in.

Se även