PageSize

PageSize(PaperSizeFormat)

Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att ställa in sidstorlek för de genererade bilderna.

public PageSize(PaperSizeFormat paperSizeFormat)
ParameterTypBeskrivning
paperSizeFormatPaperSizeFormatKan varaPaperSizeFormat.

Se även


PageSize(float, float)

Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att ställa in sidstorlek för de genererade bilderna.

public PageSize(float width, float height)
ParameterTypBeskrivning
widthSingleSidbredd i punkter för de genererade bilderna.
heightSingleSidhöjd i poäng för de genererade bilderna.

Se även