PaperSizeFormat

PageSize.PaperSizeFormat property

Hämtar eller ställer in pappersstorleksformatet för de genererade bilderna. Kan varaPaperSizeFormat .

public PaperSizeFormat PaperSizeFormat { get; set; }

Se även