Width

PageSize.Width property

Hämtar eller ställer in sidbredden i punkter för de genererade bilderna.

public float Width { get; set; }

Anmärkningar

Värdet måste vara > 0. Om Width är inställt måste Height också ställas in.

Se även