PdfDigitalSignatureDetails

PdfDigitalSignatureDetails class

Innehåller detaljer för en digital pdf-signatur.

public class PdfDigitalSignatureDetails

Konstruktörer

namnBeskrivning
PdfDigitalSignatureDetails(X509Certificate2, string, string, DateTime, PdfDigitalSignatureHashAlgorithm)Ctor.

Egenskaper

namnBeskrivning
Certificate { get; set; }Certifikat att signera med.
HashAlgorithm { get; set; }Hash-algoritm.
Location { get; set; }Plats för signering.
Reason { get; set; }Anledningen till undertecknandet.
SignatureDate { get; set; }Datum för signering.

Anmärkningar

För närvarande är digital signering av PDF-dokument endast tillgängligt på .NET 2.0 eller senare.

Se även