PdfEncryptionAlgorithm

PdfEncryptionAlgorithm enumeration

Anger krypteringsalgoritmen som ska användas för att kryptera ett PDF-dokument.

public enum PdfEncryptionAlgorithm

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
RC4_400RC4-kryptering, nyckellängd på 40 bitar.
RC4_1281RC4-kryptering, nyckellängd på 128 bitar.

Se även