PdfEncryptionDetails

PdfEncryptionDetails class

Innehåller detaljer för en pdf-kryptering.

public class PdfEncryptionDetails

Konstruktörer

namnBeskrivning
PdfEncryptionDetails(string, string, PdfEncryptionAlgorithm)Ctor.

Egenskaper

namnBeskrivning
EncryptionAlgorithm { get; set; }Hämtar eller ställer in krypteringsläget.
OwnerPassword { get; set; }Hämtar eller ställer in ägarlösenordet.
Permissions { get; set; }Hämtar eller ställer in behörigheterna.
UserPassword { get; set; }Hämtar eller ställer in användarlösenordet.

Se även