PixelOffsetMode

PixelOffsetMode enumeration

Anger hur pixlar förskjuts under rendering.

public enum PixelOffsetMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Invalid-1Anger ett ogiltigt läge.
Default0Anger standardläget.
HighSpeed1Anger rendering med hög hastighet och låg kvalitet.
HighQuality2Anger rendering med hög kvalitet och låg hastighet.
None3Anger ingen pixelförskjutning.
Half4Anger att pixlar förskjuts med -,5 enheter, både horisontellt och vertikalt, för höghastighetskantutjämning.

Se även