WarningCallback

SaveOptions.WarningCallback property

Får eller ställer in varningsåteruppringning.

public IWarningCallback WarningCallback { get; set; }

Se även