SmoothingMode

SmoothingMode enumeration

Anger om utjämning (kantutjämning) tillämpas på linjer och kurvor och kanterna på fyllda områden.

public enum SmoothingMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Invalid-1Anger ett ogiltigt läge.
Default0Anger ingen kantutjämning.
HighSpeed1Anger ingen kantutjämning.
HighQuality2Anger kantutjämnad rendering.
None3Anger ingen kantutjämning.
AntiAlias4Anger kantutjämnad rendering.

Se även