XPSSaveOptions

XPSSaveOptions constructor

Initierar en ny instans av denna klass som kan användas för att spara ett dokument iXPS format.

public XPSSaveOptions()

Se även