VbaModule

VbaModule class

Representerar modul som finns i VBA-projektet.

public class VbaModule

Egenskaper

namnBeskrivning
Codes { get; set; }Hämtar och ställer in koderna för modulen.
Name { get; set; }Hämtar och ställer in namnet på Module.
Type { get; }Hämtar typen av modul.

Se även