VbaProject

VbaProject class

Representerar VBA-projektet.

public class VbaProject

Egenskaper

namnBeskrivning
IsSigned { get; }Indikerar om VBA-koden är signerad eller inte.
Modules { get; }Får allaVbaModule föremål.
Name { get; set; }Hämtar och ställer in namnet på VBA-projektet.
References { get; }Hämtar alla referenser till VBA-projekt.

Se även