VbaProjectReferenceCollection

VbaProjectReferenceCollection class

Representerar alla referenser till VBA-projekt.

public class VbaProjectReferenceCollection : CollectionBase

Egenskaper

namnBeskrivning
Item { get; }Få referensen i listan genom index.

Metoder

namnBeskrivning
AddControlRefrernce(string, string, string, string)Lägg till en referens till ett tvistad typbibliotek och dess utökade typbibliotek.
AddProjectRefrernce(string, string, string)Lägg till en referens till ett externt VBA-projekt.
AddRegisteredReference(string, string)Lägg till en referens till ett bibliotek av automationstyp.

Se även